प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८१-०२-२४ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-२४)
२०८१-०२-२३ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा तथा सक्षमता परीक्षण र अन्तरवार्ता तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-२३)
२०८१-०२-११ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की बोलपत्र स्वीकृतको लागी छनौट गरीएको (२०८१।०२।११ ) ।
२०८१-०२-०७ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८१-०२-०७)
२०८१-०१-२१ सवारी साधनहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्रानको सूचना (२०८१।०१।२१) ।
२०८१-०१-०७ प्रहरी सहायक हवल्दारहरूको सरुवा (२०८१।०१।०३) ।
२०८१-०१-०७ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा (२०८१।०१।०३) ।
२०८१-०१-०६ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८१।०१।०३) ।
२०८०-१२-०६ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचि प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।१२।०६ गते) ।
२०८०-११-०२ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, केनाईन, हातहतियार र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरूको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-११-०२)
२०८०-१०-२९ दुई पाङ्ग्रे (स्कुटर र मोटरसाइकल) र चार पाङ्ग्रे (जिप र ट्रयाक्टर) हकदाबी गर्ने सम्बन्धी सूचना -जिप्रका कास्की (२०८०।१०।२९ गते )।
२०८०-१०-२६ जनपद समूह तर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको मागपद संख्या थप सम्बन्धी सूचना (२०८०-१०-२६)
२०८०-१०-२६ जनपद प्रहरी समूह तर्फ प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरूको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-१०-२६)
२०८०-१०-२२ प्राविधिक समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०८०-१०-२२)
२०८०-१०-१६ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण सम्बन्धी सूचना (२०८०-१०-१६)
२०८०-१०-१५ प्राविधिक समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-१०-१५)
२०८०-०९-२५ प्राविधिक प्रहरी समूह तर्फका विभिन्न पदहरूको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-२५)
२०८०-०९-२५ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की बोलपत्र स्वीकृतको लागी छनौट गरीएको (२०८०।०९।२४) ।
२०८०-०९-२० सवारी साधनहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्रानको सूचना (२०८०।०९।२०) ।
२०८०-०९-१७ प्राविधिक प्रहरी समूह तर्फका विभिन्न पदहरूको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-१७)
२०८०-०९-१३ बन पैदावार काठ दाउरा डाँक बढाबढ द्वारा लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (२०८०।०९।१३) ।
२०८०-०९-१२ सवारी साधनहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्रानको सूचना (२०८०।०९।१२) ।
२०८०-०९-११ प्राविधिक प्रहरी समूह तर्फका विभिन्न पदहरूको अपुग कागजातहरू ORMS द्वारा अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-११)
२०८०-०९-०६ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-०६)
२०८०-०९-०६ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-०६)
२०८०-०८-१० प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०।०८।०५ गते)
२०८०-०७-२२ प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०।०७।२२ गते)
२०८०-०७-२२ प्रहरी नायव निरीक्षकहरूको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०।०७।२२ गते)
२०८०-०७-२२ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरूको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०।०७।२२ गते)
२०८०-०७-१७ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फ रिक्त प्रा.प्र.नि., प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-०७-१७)
२०८०-०७-०३ जनपद प्रहरी समूह तर्फ प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरूको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-०७-०३)
२०८०-०६-१६ प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०।०६।१६ गते)
२०८०-०३-२४ नेपाल पुलिस स्कुल, बेलचौतारा तनहुँ
२०८०-०३-१४ वोलपत्र
२०८०-०२-३० सवारी साधनहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्ववानको सूचना
२०८०-०२-२४ बोलपत्र स्विकृतको लागी छनौट गरिएको सम्बन्धमा
२०८०-०२-२३ सवारी साधन तथा जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी बिलपत्र आह्रानको सूचना ।
२०८०-०२-०८ आशय पत्र-सवारी साधन लिलामी सम्बन्धी
२०८०-०२-०१ सवारी साधनहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्रानको सूचना
२०८०-०१-१४ सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सुचना
२०७९-११-२९ सवारी तथा मोटर साईकल हकदाबी गर्ने सम्बन्धी सूचना (जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की)
२०७९-१०-२७ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-१०-२७)
२०७९-१०-१७ सवारी तथा मोटर साईकल हकदाबी गर्ने सम्बन्धी सूचना (स्याङ्जा)
२०७९-१०-१६ सवारी तथा मोटर साईकल हकदाबी गर्ने सम्बन्धी सूचना (कास्की)
२०७९-०८-०९ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-०८)
२०७९-०७-१४ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको सक्षमता परीक्षण प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्ता तालिका संशोधन सम्बन्धी सूचना । (२०७९-०७-१४)
२०७९-०७-०६ नियन्त्रणमा लिईएका सवारी साधन हकदावी गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
२०७९-०७-०२ प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०७-०२)
२०७९-०६-०२ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा विसेष स्वास्थ्य परीक्षण संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०६-०२)
२०७९-०५-२६ म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना । (२०७९-०५-२६)
२०७९-०५-२३ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी जवान पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९।०५।२३)
२०७९-०४-०६ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन तथा सक्षमता परीक्षण र अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७९-०४-०६)
२०७९-०३-२२ प्रा.प्र.नि.(सूचना प्रविधि/कम्प्युटर) र प्रा.प्र.नि.(बायोलोजी र भौतिक) पदहरूको अन्तरवार्ता परीक्षा तालिका संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-२२)
२०७९-०३-२२ प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (रसायन, भौतिक र फिङगर प्रिन्ट) पदको अन्तरवार्ता परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-२२)
२०७९-०३-२२ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (बायोमेडिकल इन्जिनियर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-२२)
२०७९-०३-२१ प्राविधिक समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-२१)
२०७९-०३-२१ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (डेन्टल अधिकृत) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-२१)
२०७९-०३-१० प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-१०) ।
२०७९-०३-०८ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-०८)
२०७९-०३-०७ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.उ. र प्रा.प्र.नि. पदहरूको विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०३-०७)
२०७९-०२-२६ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.नि.पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०२-२६)
२०७९-०२-२६ प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फको प्रा.प्र.ना.नि. र प्रा.प्र.स.नि. पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०२-२६)
२०७९-०२-२४ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७९-०२-२४)
२०७८-०५-२७ कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (फौजदारी कार्यविधि संहिता नियमावली, २०७५)
२०७८-०५-२७ जाहेरी दरखास्तको ढांचा