प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
जनशक्ति दरवन्दी
 जम्मा दरबन्दी    ७४१४
 जनपद प्रहरी ६७०१
प्राविधिक प्रहरी ५०६
ट्राफिक प्रहरी  २०७