प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN

प्रहरी हेल्पलाइन

कुनै पनि आपतकालिन अवस्थामा, प्रहरीको सहयोगको लागि तल उल्लेखित नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नाम टेलिफोन नम्बरहरु
प्रहरी कन्ट्रोल १००
ट्राफिक कन्ट्रोल १०३
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, पोखरा ९८५६०२८४३३
नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, पोखरा ९८५६०२७८३७
गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, पोखरा ९८५६०६८१२१
नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, तनहुँ ९८५६०००२०३
नेपाल पुलिस स्कुल बेलचौतरा, तनहुँ ०६५-५७०३४३
गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पताल, पोखरा ९८५६०९०२३४
बिपद व्यवस्थापन गुल्म, बागलुङ ९८५७६२०३४५
नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण बेलचौतारा, तनहुँ ९८५६०९०५२५
गण्डकी प्रदेश प्रहरी गण, पोखरा ९८५६०९०१६०
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की ९८५६०३९५९९
वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, कास्की ९८५६०९०१६७
वडा प्रहरी कार्यालय बगर, कास्की ९८५६०९०१६५
वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार, कास्की ९८५६०९०१६८
ईलाका प्रहरी कार्यालय शिसुवा, कास्की ९८५६०९०१६९
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कास्की ९८५६०८१३९९
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ९८५६००१२९९
वडा प्रहरी कार्यालय गगनगौडा, कास्की ९८५६०९०३७०
पर्यटक प्रहरी कास्की ९८५६०८२७६१
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँ ९८५६०९०१७८
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गोरखा ९८५६०९०२५५
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्याङ्जा ९८५६०९०१६२
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, लमजुङ ९८५६०४५६९९
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मनाङ ९८५६०४९२९९
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बागलुङ ९८५७६२०००३
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्वत ९८५७६३०५५१
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, म्याग्दी ९८५७६४०४४४
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मुस्ताङ ९८५७६५१८८८
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) ९८५७०९०३४४