प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
हराएको परिचय पत्र
२०७९-१०-२०

दर्जा

हराएको मिति

२०७९-१०-२०

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७९-१०-२२

२०७९-१०-०१

दर्जा

हराएको मिति

२०७९-१०-०१

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७९-१०-०३

२०७९-०८-०४

दर्जा

हराएको मिति

२०७९-०८-०४

हराएको स्थान

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

२०७९-०९-२५