अपराध अनुसन्धानको तथ्यांक

अपराध तथ्याङक वर्गिकरण ०७७।०७८ गण्डकी प्रदेश, पोखरा
प्रकृति सि.नं. अपराध शिर्षक श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक जम्मा
ज्यान सम्बन्धी खुन डाका
कर्तव्य ज्यान १० २२
विष खुवाएर
ज्यान मार्ने उद्योग १६
भवितव्य ज्यान ४४ २८ २९ २४ १२५
फुटकर ज्यान २३ २१ २० १२ ७६
गौवध
आत्म हत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको 
गर्भ संरक्षण बिरुद्धको कसुर
जम्मा ७५ ५७ ६५ ४८ २४५
आत्महत्या सम्बन्धी १० बिष खाएर १२
११ आगो लगाएर
१२ झूण्डिएर ६६ ५१ ३५ ४४ १९६
१३ हाम फालेर १४
१४ करेण्ट लाएर
१५ हात हतियार औजारवाट
१६ पानीमा हाम फालेर(डुवेर)
जम्मा ७३ ६० ४३ ४७ २२३
चोरी सम्बन्धी १७ डाका चोरी
१८ नकबजनी चोरी
१९ जवरजस्ती चोरी
२० साधारण चोरी १४ १४ १० ४६
२१ सवारी चोरी
२२ पुरातात्विक चोरी
२३ चौपाया चोरी (.................)
जम्मा १८ १२ १६ ११ ५७
संगठीत तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धी २४ जूवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्न नहुने १९ ३८
२५ मुद्रा सम्बन्धी कसुर
२६ ठगी, अपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुर  १३
२७ लागू औषध १६ १५ २२ २१ ७४
२८ कालो बजार
२९ प्राचिन स्मारक
३० चंदा संकलन
३१ सरकारी छाप दस्तखत किर्ते
३२ राहदानी
३३ अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुर
३४ हातहतियार खरखजना १९ २७
३५ प्रतिलिपी अधिकार उल्लंगन
जम्मा २८ २९ ३४ ६५ १५६
सामजिक अपराध ३६ सार्बजनिक शान्ती बिरुद्धको कसुर 
३७ सार्बजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता बिरुद्धको कसुर (अभद्र व्यबहार) ६५ ४३ ३५ ५८ २०१
३८ सार्बजनिक अधिकारीको अख्तियारीको अवज्ञा सम्बन्धी कसुर
३९ सार्बजनिक स्थानमा यौन कृडा गर्न नहुने
४० आपराधिक प्रवेश तथा आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी कसुर
४१ नागरिकता सम्बन्धी (किर्ते)
४२ दोहोरो नागरिकता
४३ कुटपिट वा अंगभंग सम्बन्धी कसुर
४४ राज्य विरुद्दको कसुर
४५ धर्म सम्बन्धी कसुर
४६ आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन
४७ आवश्यक सेवा संचालन ऐन
४८ भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य ब्यबहार सम्बन्धी कसुर
४९ झुठा अफबाह फैलाउन नहुने कसुर
जम्मा ६९ ५१ ३६ ५९ २१५
महिला तथा वालवालिका सम्बन्धी ५० मा.बे.बि. तथा ओसारपसार
५१ बहु विवाह ११ २३
५२ वाल विवाह
५३ जवरजस्ती करणी २० २१ १६ १३ ७०
५४ जवरजस्ती करणी उद्योग २१
५५ अप्राकृतिक मैथुन
५६ बालयौन दुरुपयोग १०
५७ यौन दर्व्यवहार 
५८ बोक्सीको आरोप
५९ घरेलु हिंसा
जम्मा ३३ ३२ ३९ २७ १३१
सवारी सम्बन्धी ६० सवारी ज्यान १० १३ १३ ४०
६१ सवारी भवितव्य ज्यान
६२ सवारी अंगभंग
६३ सवारीबाट चौपाय मृत्यु
जम्मा ११ १५ १५ ४८
विविध ६४ मा.बे.बि. तथा मानव अंग प्रत्यारोपण
६५ मा.बे.बि तथा जवरजस्ती करणी
६६ कुटपिट गरी गर्भ तुहाएको
६७ जिउदो वच्चा जन्माई फालेको
६८ आगलागी सम्बन्धी
६९ विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर
७० बम विष्फोटन
७१ अपहरण तथा जवरजस्ती करणी
७२ जवरजस्ती करणी गरी कर्तब्य
७३ अपहरण तथा शरिर बन्धक उद्योग
७४ अपहरण तथा कर्तब्य
७५ संगठीत अपराध
७६ विधुतिय कसुर तथा साईवर अपराध
७७ दुरसंचार कसुर, टेलिफोन तार चोरी
७८ वैंकिङ कसुर १५
७९ परिक्षा तथा शिक्षा ऐन
८० पशुपंक्षी सम्बन्धी कसुर १४
८१ चिठ्ठा
८२ इलाज सम्वन्धी कसुर
८३ लिखत समबन्धी कसुर
जम्मा १० ३०
अन्य..... ८४ जलचर संरक्षण ऐन
८५ सार्वजनिक भौतिक संरचनामा नोक्सानी
८६ अन्य अपराध शिर्षक भएमा क्रमश शिर्षक खुलाई लेख्ने....
८७  
अन्य जम्मा
 कुल जम्मा ३१३ २५४ २५६ २८२ ११०५